Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Bảng hiệu chuẩn máy Brucker S1 TITAN cho các ứng dụng

Bảng hiệu chuẩn thiết bị Brucker S1 Titan cho các ứng dụng 

Để xem bảng hiệu chuẩn của các ứng dụng, click vào các sheet ở tab dưới của bảng tính
1. Geochem applications sheet: Ứng dụng phân tích quặng, địa chất
2. Metal: Ứng dựng phân tích thành phần phần hợp kim
3. Soil: Ứng dựng phân tích môi trường
4. RoHS: Ứng dụng phân tích kim loại nặng trong hàng tiêu dùng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat